Pro milovníky koní

Pro milovníky koní


Máte doma hotové milovníky koní, kteří by si chtÄ›li o prázdninách užít Äas v jejich přítomnosti? ChtÄ›li byste, aby mÄ›li možnost se nauÄit jezdit na koni pořádnÄ›, ale také si zkusili veÅ¡kerou práci, kterou ÄlovÄ›k musí obstarat, když takové zvíře vlastní? Potom pro nÄ› bude nejlepší zkuÅ¡eností náš jezdecký tábor, který probíhá na Blaníku, kde budou dÄ›ti přímo na farmÄ›. Provozovatelé této farmy mají deset koní, které jsou dÄ›tem k dispozici na ježdÄ›ní, ale také se o nÄ› musí starat. Budou jim umožnÄ›ny výcviky s instruktory a to vÅ¡e bÄ›hem dopoledne v kryté jízdárnÄ›. V odpoledních hodinách bude na plánu klasický táborový program.

Tábor s výcvikem

Letní dÄ›tský tábor 2014 Praha je pro dÄ›ti skuteÄnÄ› zajímavou zkuÅ¡eností, kterou je dobré mít pÅ™edtím, než zaÄnou úpÄ›nlivÄ› prosit, aby mohly mít vlastního konÄ›. Na táboÅ™e si vyzkouší, jak se o konÄ› správnÄ› starat a poznají, kolik je kolem toho práce. Mají ovÅ¡em k dispozici také výcvik na jednu hodinu dennÄ›, která je hrazena provozovateli farmy. Aby byl tento tábor kvalitnÄ› veden a vÅ¡em byla dostána potÅ™ebná péÄe, máme omezený poÄet úÄastníků, kteří mohou na tábor pÅ™ijet.