Kvalitní a ekologické

Kvalitní a ekologické


Sháníte kvalitní a dlouhotrvající barvy? PÅ™i recyklaci ze z nich dá využít až neuvěřitelných 98%. Kvalita nástÅ™iku je velice vysoká oproti nátÄ›ru barvami kapalnými. Navíc skvÄ›le zakryjí různé nerovnosti a defekty barveného materiálu. Další skvÄ›lou výhodou je, že nanášecí zařízení po práci velmi snadno vyÄistíte.

Kvalita a zkušenosti

Jsme tu, abychom splnili vÅ¡echny VaÅ¡e požadavky a pÅ™edÄili VaÅ¡e oÄekávání. Nabízíme Vám standardní produktové Å™ady barev, a tÄ›mi jsou epoxidy, epoxid – polyetery, polyestery – standardní, průmyslové, fasádní polyestery – Qualicoat, a dále speciální produktové Å™ady. Z naší Å¡iroké nabídky si jistÄ› vyberete produkt pro vnitÅ™ní i venkovní použití. Krom toho se vÅ¡echny tyto barvy mohou odliÅ¡ovat provedením, které se dÄ›lí podle stupnÄ› lesku a vzhledu povrchu. ObraÅ¥te se na odborníky s dlouholetými zkuÅ¡enostmi.