Co o vás vypovídají čísla mobilního telefonu

Co o vás vypovídají čísla mobilního telefonu

Numerologie je prastará věda, která se snaží vysvětlit na základě několika vědních oborů souvztažnosti jednotlivých číslic a jejich působení v našem životě. Zahrnuje v sobě matematiku, fyziku, biochemii a další obory a procesy, i když mnoho numerologických rozborů, prezentovaných na Internetu, toto pojetí zjednodušuje a mnohdy zkresluje. Každý živý organismus, resp. jeho hmotná schránka, a každý hmotný děj ve vesmíru lze vyjádřit čísly, ta na nás působí jistými vibracemi, podobně, jako světlo nebo zvuk. Neberme tedy na lehkou váhu vlivy číslic, která cosi symbolizují, a s nimiž v životě pracujeme. Jistý vliv má na náš život i registrační značka auta, číslo domu a číslo mobilního telefonu.

červené číslice

O zlatých číslech mobilních telefonů jste již možná slyšeli, jsou to snáze zapamatovatelné symboly, což je důležité např. pro majitele e-shopů a další obchodníky, řemeslníky, manažery atd. Zlaté číslo se může hodit každému z nás, a pokud si jej můžete vybrat, jaká čísla si zvolit a co znamenají?

barevné prsty na ruce

1 – snaha o prosazení vlastní individuality, čím více jedniček v čísle mobilu, tím silnější vliv.

2 – dvojky zesilují partnerské soužití, např. mezi manželi nebo třeba s kolegy v zaměstnání.

3 – trojky lze doporučit umělecky zaměřeným profesím, neboť podporují tvůrčí myšlení, zejména v abstraktním slova smyslu.

4 – kdo se chce „uzemnit“ a čerpat více ze své fyzické síly, měl by důvěřovat čtyřkám. Hodí se pro sportovce, zemědělce, farmáře i řemeslníky.

5 – pětky zesilují touhu po svobodě a cestování. Ideální pro cestovní kanceláře, průvodce, překladatele a tlumočníky.

6 – pozor na tři šestky za sebou, ať si nepřitahujete k sobě negativní síly. Ve správném kontextu je však šestka symbolem harmonie, klidu a pohody.

7 – sedmičky podporují kolektivního ducha a spolupráci, např. více zaměstnanců ve firmě, v zájmové skupině či v rodině.

8 – osmičky pomáhají přijít na kloub záhadám a řeší vztahy příčiny a následku. Chcete-li v životě chápat více souvislostí, vsaďte na alespoň tři osmičky za sebou.

9 – devítky zesilují váš životní koncept, ke třem devítkám tak můžete přiřadit jakákoli čísla, kterým devítky zesílí jejich vliv.