Dostupnost služeb na vesnici

Dostupnost služeb na vesnici

Bydlení na vesnici má jistě mnoho pozitiv. Lidé umí více odpočívat, více se navzájem druží, protože se mezi sebou dobře znají a žití je o něco levnější než ve velkých městech. Život ve městě, je více anonymní. Bohužel jedním velkým negativem bydlení na venkově, je nedostatečná dostupnost služeb. Obyvatelé, kteří bydlí blízko velkých měst se, nějakým příměstským autobusem nebo vlakem za službami nejspíš dostanou. Ti co jsou mobilní a jezdí automobilem, také větší vzdálenost bydlení od města, řešit nemusí.
lidé před obchodem
Možná ve velkém městě pracujete a tak se nabízí možnost, vyřídit si vše potřebné cestou ze zaměstnání. O poznání hůře jsou na tom ti, kteří tuto možnost nemají a příměstská doprava jezdí třeba jen dvakrát za den nebo vůbec. Navštívit lékaře, poštu nebo si něco vyřídit na úřadě, se může stát neřešitelným problémem. I větší nákup, je pak pro obyvatele náročný a těžko dostupný. Někdy je život lidí na vesnicích složitý, zvlášť v zimě, kdy je většina malých okresních silniček více méně nedostupná. Ještě o něco hůře jsou na tom senioři, pro které je cestování hůře realizovatelné samo o sobě, natož v zimě, kdy by měli být obtěžkáni taškami s nákupem.
Přesto má bydlení na vesnici mnoho pozitiv, i když pro někoho může být takový život prostě nepřijatelný.
sedačky v tramvaji

Pro obyvatelé měst, je jen těžko představitelné, že může nastat situace, kdy se vám rozestůně dítě a vy ho musíte do několik kilometrů vzdáleného města, vláčet třeba i s horečkou. Praktického lékaře v některých menších městech, když budete mít trochu štěstí, ještě možná seženete, ale počítejte s tím, že v případě nutnosti navštívit lékaře odborného, cesta do velkého okresního města vás určitě nemine. Pohotovostní služby zubařů jsou v těchto lokalitách, v podstatě nedostupné.
Nedostatek lékařů, je v méně obydlených oblastech, ale i v některých menších městech celkově velkým problémem