Finanční instituce a jejich členění

Finanční instituce a jejich členění

Mezi nejvýznamnější zprostředkovatele jednoznačně můžeme zařadit všechny typy bank. Proto je na českém trhu velice podstatná jejich regulace a neustálý dohled státu. Na nejvyšší úrovni se nachází centrální banka a ta propojuje vazby a vztahy s dalšími druhy těchto institucí působících v ekonomickém systému státu. Jednotlivé instituce, ať už se jedná o oblast pojišťovnictví či bankovnictví, nám nabízejí investiční služby či produkty a plní tak především funkci kreditní a depozitní, kdy přeměňují peníze na jednotlivé instrumenty. Další variantou nabídky jsou neinvestiční produkty, sem můžeme zařadit právě pojišťovací služby. Je zřejmé, že některé instituce vlastní licence (jedná se především o sektor bankovnictví), díky kterým mohou provádět činnosti jak neinvestičního charakteru, tak se také mohou věnovat investicím.
investice ve zlatě

Žádná finanční instituce nemůže fungovat samostatně. Proto mnoho z nich je propojována a spolupracují spolu na uspokojení klientských požadavků, kdy vytváří širokou škálu nabídek finančních produktů a služeb.  Mezi subjekty finančních institucí lze zařadit:

1.      Oblast bankovnictví

 


·         Obchodní banky


·          Nebankovní instituce – investiční fondy, penzijní fondy


·          Platební a pomocné instituce


·          Instituce elektronických peněz.


 

2.      Oblast pojišťovnictví

 


·         Pojišťovny


·         Zajišťovny

3.      Ostatní licencované subjekty

 


·         Tiskárny cenných papírů


·         Garanční fondy


·         Státní fondy


·         Orgány dohledu a regulace


·         Ratingové agentury

dohoda a podání ruky

Závěrem je nutné podotknout, že na trzích se setkáte jak s výše zmíněnými licencovanými institucemi, tak i s dalšími podnikatelskými subjekty, které ve většině případů nekonkurují, nýbrž spojují síly a snaží se pomoci.  Pokud byste měli zájem jakožto fyzická osoba pracovat v některé z licencovaných subjektů, mějte na paměti, že je zde nutné získání odborné způsobilosti ve formě licencovaných zkoušek.