Co musí splňovat distributoři léčiv v ČR

Co musí splňovat distributoři léčiv v ČR

Asi není třeba říkat, že pravidelná a spolehlivá dodávka léků a zdravotnických potřeb do lékáren, a především do nemocnic může být i životně důležitá. Není tedy divu, že distributoři léčiv v ČR musí splňovat velmi přísné podmínky. Pokud tedy chceme firmu na distribuci léků založit, je potřeba se s nimi seznámit.

V první řadě musíme dokázat, že máme dostatečně velký vozový park, takže výpadek jednoho či dvou vozů spolehlivost našich dodávek nijak neohrozí. To samé platí samozřejmě i o počtu řidičů, zvláště v dnešní době pandemie. Nikdy totiž nemůžeme vědět, kdy jeden či více z nich onemocní, a my musíme mít okamžitě k dispozici náhradu.

různé druhy prášků

Samozřejmě také technický stav všech vozidel musí být adekvátní. Všechny tudíž musí mít platnou technickou kontrolu, a k tomu pravidelně podstupovat i další testy, aby byla jistota, že jsou skutečně provozuschopné a spolehlivé.

Co se zaměstnanců týče, pak řidiči samozřejmě musí být držiteli patřičného řidičského průkazu, zároveň však také musí mít čistý trestní rejstřík. A to se týká i různých dopravních přestupků. Potřebujeme totiž takového člověka, který silnici nepovažuje za své osobní závodiště, ale který jezdí dostatečně opatrně a s rozumem.

znak lékárny

Nesmíme totiž zapomínat, že mnohé převážené látky a materiály nejsou zrovna ideální pro životní prostředí. Kdyby se tedy například při nehodě rozbily a vytekly ven, mohly by způsobit poměrně velké problémy v místním ekosystému. Samozřejmostí by tedy mělo být zejména při dlouhých cestách dodržování předepsaných intervalů odpočinku. Jen tak si totiž udrží potřebnou bdělost i dostatečné reflexy, aby mohl zareagovat na nečekané situace.

Teprve po splnění veškerých těchto podmínek dostane firma licenci, aby skutečně mohla léky rozvážet. Následně si již jen musí vyjednat smlouvy o dodávce s lékárnami a nemocnicemi a začít vydělávat.

Není to tedy tak jednoduché, jak se zdá. To je koneckonců i důvod, proč těchto firem není v naší zemi víc. Pravdou však je, že tak zbude více zákazníků a tedy i více peněz pro ty stávající – pokud dokáží dostát svým závazkům.